T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Erbaa Şehit Said Uslu İlçe Halk Kütüphanesi

Tarihçe


Osmanlı arşivlerinde bulunan tarihi vesikalara göre, daha 18. Yüzyılın başlarından itibaren Kaza-i Erbaa’dan söz edilmektedir. Ancak sözü edilen   Kaza-i Erbaa, Sonusa, Karayaka, Taşabat ve Erek adlı dört nahiyenin meydana getirdiği bir idari yapılanmadır. Bu dört nahiyeden biri olan Erek nahiyesinin zamanla büyüyerek gelişmesi, diğer nahiyelerin yanında kendisine müstesna bir yer kazandırmıştır. Nitekim Erek nahiyesi zamanın devlet idaresinde 1872 yılında Amasya sancağına bağlı bir kaza-ilçe olarak teşkilatlandırılmış, daha önce nahiyenin genel adı olan Erbaa adı da yeni kazanın-ilçenin adı olmuştur. Böylece 1872 yılında tesis bulunan Erbaa Kaymakamlığı, 1892 yılında Tokat’a bağlanmıştır ve bağlılık halen devam etmektedir.

Kütüphanemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 01.15.1961 tarihinde açılmış olup, bina koşullarından dolayı çeşitli binalarda hizmet vermiştir. Son olarak Kongre ve Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye devam etmektedir.